RIEKA BODROG
slovenská a maďarská časť

Všetko o rieke Bodrog s prihliadnutím na informácie potrebné pre splavovanie kajakom, motorovým (alebo iným) člnom. Čerpané z osobných skúseností pri splavovaní tejto rieky motorovým člnom ako aj z mnohých prieskumných výprav do tejto oblasti a nespočetných presurfovaných hodín pri hľadaní a sumarizovaní informácií na internete. Informácie na tejto stránke sú postupne zbierané a aktualizované od roku 2003. Posledná aktualizácia september 2014.

Pripomienky a skúsenosti z plavby po Bodrogu, alebo akékoľvek informácie tu neuverejnené píšte na info@plavba.sk,
rád ich prípadne uverejním a vylepším tak túto stránku, aby prinášala ešte viac informácií pre všetkých, ktorí chcú túto zaujímavú a pritom pre väčšinu Slovákov takmer neznámu rieku splaviť.

Pokiaľ robíte plavby po Bodrogu, alebo iné aktivity súvisiace s touto riekou, na ktoré by ste chceli upozorniť napíšte mi a dám o nich vedieť na tejto stránke.

Píšte na mail pokiaľ máte záujem o iné informácie tu neuverejnené, rád pomôžem, pokiaľ budem vedieť...

Správcom vodnej cesty je SVP š.p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R.Štefánika 484, Trebišov - trebisov@svp.sk.
Prevádzku plavidiel na vodných cestách, spôsobilosť a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby (okrem iného) má na starosti Štátna plavebná správa, Slnečná 24, Košice - pobockake@sps.sk.


NOVINKY:
 • Plavebné opatrenie č. 70/2014
  ktorým sa určujú pravidlá prevádzky plavidiel na vodnej ceste Bodrog, čítaj tu
 • Plavebná mapa Zemplínskej vodnej cesty
 • NOVÝ VCHOD DO VODY
  vybudovaný na slovenskej strane v obci Borša. pozri foto
  Panelový vchod o šírke cca 4m, prístup aj za nižších stavov vody. Pravdepodobne žiadne výškové obmedzenia. V dobrom počasí dobrý prístup a možnosti manévrovania tesne pred vchodom.
  V Borši zabočiť doprava na Rákocziho ulicu (oproti kostolom) stále rovno popri kaštieli, pred ihriskom odbočiť vľavo na kamenistú cestu, po nej až na hrádzu a hneď dole ku rieke.
  Tento vchod vytvára možnosť na jednosmernú plavbu po prúde s vybratím lode v meste Tokaj, kde sú podobné kvalitné vchody do vody.

REKLAMA:
Požičovňa motorových člnov na Zemplínskej Širave, ktoré môžete riadiť bez vodičského oprávnenia,
Vyhliadkové plavby na jachte - klinite na plavba.sk a dozviete sa viac.

FAKTY O BODROGU:
 • Plavebná prevádzka: Plavebná prevádzka je pre "veľké lode"povolená len v dennej dobe v čase od východu do západu slnka . Nočná plavba je povolená pre malé plavidlá (do 20m, do 12 osôb) len vo výtlačnom režime a za použitia nočnej optickej signalizácie.
  Zakázaná je plavba za zníženej viditeľnosti, ak je vodný stav vyšší ako 1. povodňový stupeň, v prípade zamrznutia hladiny, alebo ak je pokrytie hladiny ľadovými kryhami viac ako 30%.
  Parametre vodnej cesty (na SK strane) sú min. plavebná hladina 230 cm vodočet Streda n/Bodrogom, max. plavebná hladina 510 cm vodočet Streda n/Bodrogom, min. šírka plavebnej dráhy 30 m (podľa Slovenskej plavebnej správy). Na Bodrogu sa môžu plaviť lode max. dĺžky 70m a šírky 12m. Veľké plavidlá max. rýchlosť 7km/h. Malé plavidlá rýchlosť nie je obmedzená.
 • Splavnosť: Bodrog vyzerá byť kdekoľvek aj pri najnižšom vodnom stave (230) bez problémov splavný od Stredy nad Bodrogom až do Tokaju, kde sa vlieva do Tisy. Ak sú niekde problémy, tak na Slovenskej strane kde občas bolo vidno trčať z vody zakliesnený kmeň, lebo samotná voda je stále dosť hlboká. Bodrog je úzky s občas napadanými stromami hlavne v časti od hranice po Sárospatak, potom už možná bez problémov rýchla jazda (od Sárospataku už chodia motorové člny aj 60-tkou...) Pre porovnanie Bodrog je široký asi ako Váh (časť Komárno až Kolárovo), splavnosť je však o dosť lepšia, nie je tak plytký. Plytšia časť je na slovenskej strane v blízkosti Zemplína (pri najnižších stavoch je v jednom mieste voda len okolo 1,5m hlboká) a za mostom v Sárospataku (v dĺžke asi 150m = treba sa riadiť značením a plávať po správnej strane. Pod hladinu 230cm nikdy neklesne, čo je zabezpečené hlavne vzdutím od vodného diela Tiszalök v Maďarsku. Pokiaľ výška lode prekračuje cca 1,4m (od hladiny) môže byť problém s preplavbou vo Felsoberecki, kde visí ponad hladinu oceľové lano pre osobnú kompu (v štandardnej dobe ho vie obsluha ponoriť). Vďaka svojej skôr väčšej hĺbke je plavba úplne bezpečná. Vzhľadom na svoju neveľkú šírku sa na rieke nevytvárajú vlny a pod. a tak je bezproblémov splavná a úplne bezpečná aj na kajakoch, či gumených člnoch. Obtiažnosť ZWA-ZWB. Dno je väčšinou tvorené pieskom a blatom.
 • Brehy, pláže: Breh je väčšinou strmý, voda je hneď od brehu väčšinou dosť hlboká hlavne pri ľavom brehu. Na celom úseku sa nachádza viac pieskových pláží a niekoľko lúk priamo pri vode. Po celom toku sa dá nájsť veľmi veľa súkromných miest na opekanie, odychovanie a pod. Teplota vody v lete dosahuje 24-26 stupňov, avšak vzhľadom na pieskom zanesené dno voda nevyzerá byť čistá (priehľadná).
 • Tok: V strede rieky je hĺbka vody medzi cca 2-5 metrov aj pri najnižších vodných stavoch. Prietok je úplne slabý možnosť bezproblémovej plavby v oboch smeroch bez ovplyvnenia rýchlosti, spotreby. Pri štandardných stavoch ma prúd rýchlosť v strede rieky okolo 3km/h. Voda je všade úplne kľudná, žiadne skoky, víry, nič...
 • Priehrady: Na celom Bodrogu nie sú žiadne stavby prekážajúce v plavbe ako priehrady, haťe a pod. Vstup do niektorých ramien, alebo pokračovania ramien sú ukončené haťami.
 • Ostrovy: Na Bodrogu je jeden ostrov, ale jeho pritomnosť si takmer ani neuvedomíte, inak nie sú žiadne iné ostrovy aj keď ich na niektorých mapách môžete vidieť zakreslené - na to je to príliš tenká rieka. V čase nižších vodných stavov sa na niektorých miestach ostrovy vytvoria, ale nie sú to miesta vhodné na vylodenie.
 • Doprava: Na rieke je hlavne cez víkend veľa kajakárov hlavne v maďarskej časti. Sú tam rybári, či výletníci na pramiciach s malým motorom a pod. Lepší motorový čln (tým myslím všetko okrem pramice so závesným motorom) stretnete sporadicky a skôr v poslednej časti rieky, na hornom toku takmer vôbec. Stretnúť nákladnú loď je udalosť a keď je ešte slovenská na maďarskej časti, tak ste mali naozaj šťastie. V každom prípade sa po Bodrogu plavia lode do max. dĺžky 50 metrov. Zaparkované väčšie lode sú v Strede nad Bodrogom a v Tokaji, niekedy zaparkované aj v iných častiach Bodrogu.
 • Ramená: Okolo Bodrogu je sústava mŕtvych ramien pospájaných kanálmi, ktoré tvoria chránenú prírodnú rezerváciu. Jedná sa o unikátne miesta, na ktoré sa však dá dostať len na menšej lodi, ktorú je možné preniesť cez malé hrádze, ktoré prepájajú ramená s Bodrogom. Poskytujú nezabudnuteľný pohľad na vodný prales plný vodných kvetov, húštin a naplnený spevom vtáčikov a inej prírodnej romantiky, kde noha človeka vkročí naozaj málokedy.
  Pre vstup do tejto časti je nutné mať povolenie! Bližšie informácie vrátane presnej mapy možnej preplavby na Bodrogzug.hu
 • Slovenská časť: Na Slovenskej strane rieka na plavbu a rekreačné účely využívaná o dosť menej ako v Maďarskej časti a minimálne tomu prispôsobená. Väčšinou strmý breh, občas so zaujímavými zákutiami na opekanie, či plážou. Okolo pravého brehu vysoké násypy kvôli povodniam. Väčšina plavby lesom (ako v Amazonskom pralese). Zopár miest na pristánie. Preplavba cez hranicu od 8.júla 2006 povolená občanom EÚ, od 1.1.2008 povolená v rámci Schengenského priestoru.
 • Značenie: Bodrog je na maďarskej strane občasne značený červenými a zelenými bójami prípadne inými značkami ako aj kilometrovníkmi. Pri tejto šírke rieky však treba počítať s občasnými dočasnými prekážkami, ktoré samozrejme značené nie sú ako spadnutý, či zakliesnený strom hlavne v hornom toku rieky a pod. Slovenská strana je tiež veľmi dobre značená.
 • Stravovanie: Stravovacie zariadenia a WC sa nachádzajú v Tokaji, Olaszliszke, Sárospataku. V maďarskej časti sa stavajú nové zariadenia. V Tokaji je niekoľko zariadení hlavne v poslednej časti Bodrogu blízko prístavu.
 • Ubytovanie: Ubytovacie zariadenia sa okrem kempingu v Tokaji (na Tisze), kempingu v Sárospataku a kempingu vo Felsoberecki nenachádzajú priamo pri rieke, alebo vo veľmi blízkej vzdialenosti. Možno je možné ubytovanie aj v zariadeniach v blízkosti prístavu - nepreskúmané. Množstvo ubytovacích zariadení ako penziónov a hotelov je v Sárospataku a Tokaji, nič však nie je pri vode. Na rieke je veľmi veľké množstvo miest vhodných na stanovanie. V Tokaji v prístave je možné sa za poplatok osprchovať.
 • Tankovanie: Neexistuje žiadna vodná čerpacia stanica. Po celom toku sú blízke automobilové čerpacie stanice len v Sárospataku a Tokaji. V Tokaji v prístave je možné zakúpiť benzín (pravdepodobne donesený v bandaskách za cenu dohodou).
 • Parkovanie, prístavy: Na celom toku neexistuje strážené parkovisko lodí v prípade opustenia lode. Inak sa dá parkovať na mnohých miestach hlavne na pravom brehu. Strážený prístav je na Tisze v Tokaji (asi 200m od konca Bodrogu), ďalej sú prístavy v Sárospataku (kemping pod mostom), Streda nad Bodrogom (loď pod cestným mostom) a v Ladmovciach (nákladný prístav).
 • Vchody: Najlepšie vchody (betónové) sú v Tokaji [HU]. Jediný a veľmi dobrý vchod na SK strane je v obci Borša (panelový), takže cesty odporúčam začínať (končiť) na týchto miestach. Menšiu loď možno vložiť do vody na viacerých piesočných a trávnatých plážach na slovenskej aj maďarskej strane. Osobne vyskúšané vkladanie v Felsoberecki a Olaszliszka.
 • Resumé: Aj keď je Bodrog veľmi krátka rieka, je to rieka dvoch tvárí. Úplne inak vyzerá v hornej a dolnej časti. Hore je to viac menej rieka tečúca lesom s minimálnymi známkami civilizácie, dole už sú kompy, domčeky pri vode, oddychové miesta, trávnaté plochy, prístav... Práve z tohto dôvodu ju určite treba preplaviť celú. Určite si netreba nechať ujsť hornú časť rieky s možným kúpaním na pláži vo Felsőberecki a plavbou po úzkej rieke (veľmi úzka je aj v Slovenskej časti). Zaujímavé miesta na opekanie, oddych, zopár súkromných miest v strednom toku rieky na ľavom brehu a určite preskúmať rameno blízko Bodrogkisfalud s krásnymi vodnými kvetmi. To všetko ukončiť plavbou povedľa veľkých lodí v prístave na Bodrogu v Tokaji.
  POZOR: vyberte sa na Bodrog v lete, keď je všetko zelené, po tom, ako hladina dlhodobo nekolíše a svieti slniečko, ktoré vysúša brehy a odraz jasnej oblohy, alebo zelených stromov dodá rieke neopakovateľnú príchuť, inak by ste mohli miesto romantiky pieskových pláži zažiť poriadne blato...
POTREBNÉ DOKUMENTY:
 • Okrem štandardných dokumentov potrebných k plavidlu ako aj dokumentov oprávňujúcich viesť plavidlo je pre plavbu po vodnej ceste Bodrog (slovenská časť) na motorovom člne so spaľovacím motorom potrebné povolenie od Krajského úradu životného prostredia. Povolenie nie je po dodaní príslušných dokumentov problém získať.
BUDÚCNOSŤ:
 • V rámci projektu Zemplínska vodná cesta sa plánuje splavnenie ďalej po rieke Latorica až po Vojany, čo znamená predĺženie vodnej cesty o vyše 20km. Existuje viacero variant. Vo všetkých sa predpokladá splavnenie pre športovú a rekreačnú plavu až po Vojany (nákladná plavba po Vojany, alebo len po Ladmovce). Pri obci Ižkovce sa vybuduje prístav a na 59km vodnej cesty Bodrog (pri Ladmovciach) sa v rámci niektorých variant vybuduje VD Ladmovce. Súčasťou bude prístav, sklz do vody ako aj veľká a malá plavebná komora. Tok Latorice a Laborca bude v niektorých úsekoch narovnaný, aby sa dosiahlo príslušných polomerov oblúkov vodnej cesty pre plavbu hlavne väčších lodí.
ZAUJÍMAVOSTI:
 • Pred vystavaním hrádzí v 19. storočí vtekalo do Východoslovenskej nížiny päť riek Latorica, Uh, Laborec, Ondava a Topľa v tvare roztvorenej dlane a vytvárali obrovské močarisko až po rieku Tisu. Bodrog je teda v určitom zmysle umelo vytvorenou riekou. Pozostatkami sú mnohé mŕtve ramená nachádzajúce sa v okolí rieky Bodrog tak na Slovenskej ako aj v o dosť väčšom množstve na maďarskej strane.
 • Najnižšie položené miesto Slovenska v nadm. výške 94,3m nad morom je miesto, kde rieka Bodrog opúšťa územie Slovenska a vteká do Maďarska. Na tomto mieste sa nachádza pláž a patník s týmto údajom.
 • Celý Bodrog prechádza vinárskymi oblasťami od Slovenska až po maďarský Tokaj (tzv. Tokajská vínna cesta), kde predávajú víno a organizujú ochutnávky vín na každom kroku... Špecifickosť tokajského vína je daná práve riekou Bodrog vo forme mikroklímy, ktorú v oblasti svojho toku vytvára.
 • V roku 1965 bol v slovenskej časti terajšieho Bodrogu ulovený najväčší slovenský sumec s dĺžkou 265cm a váhou 128kg.
 • Bodrog pôsobí vzhľadom na svoju šírku (asi ako Váh) ako malá neškodná riečka, avšak rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hladinou dokáže byť až cca 8 metrov, čomu nedokáže dostatočne konkurovať ani rieka Dunaj. Pred postavením vodného diela Tiszalok v Maďarsku bola najnižšia zaznamenaná hladina 1,08m. Dnes je to 2,3m (a je to často reálna výška v suchšom lete). 12.3.1999 bola dosiahnutá výška hladiny 9,54m!
  Podobne prietok Bodrogu dosiahol v roku 1924 hodnotu 1160 m3 za sekundu. Pre porovnanie prietok Dunaja v Bratislave v nízkych stavoch je okolo 1300m3 za sekundu, štandardne je okolo 2000m3 za sekundu, pričom šírka Dunaja v Bratislave je 300m, Bodrog má cca 40m, skúste si tú pohromu predstaviť.
 • Bodrog je tiež mesto v južnom Maďarsku.
 • Bodrog je tiež staroslovanské meno. Aj napriek svojmu pôvodu je najhojnejšie používané práve v Maďarsku. Existuje aj ženské meno odvodené od tohto mena a to Bodra.
STAVY VODY:
 • Aktuálny vodný stav SK - Streda nad Bodrogom
 • Aktuálny vodný stav HU - Felsoberecki, Sárospatak, Tokaj
 • ak je Streda na Bodrogom, stav 260 (čo je viac menej najmenšia možná hladina), plavba možná bez problémov po Slovenskej časti Bodrogu, po Maďarskej taktiež
 • podľa SHMÚ by nemal vodný stav klesnúť pod 230, zabezpečené vypúšťaním priehrad a pod., čo sa sledovaním po niekoľko rokov potvrdilo
 • Streda nad Bodrogom, stav 600 (prvý stupeň povodňovej aktivity) - všetko zaplavené, veľmi veľké zaplavené územia, občas úplne nejasné, kde je koniec hlavného toku a pod. zaplavené lesy, z vody trčia koruny stromov a pod., prístav Ladmovce neexistuje - zaplavený, z tohto dôvodu plavba skôr až nebezpečná
 • Streda na Bodrogom, stav okolo 450 - kritický, ale ešte bez problémov splavný stav...
 • Tokaj stav 500, Felsoberecki 435, Sarospatak 426 - voda v Bodrogu vysoká, avšak bez problémov splavná, vhodná väčšina vchodov do vody, stále vytŕčajú pekné plaže
 • Pri vyšších hladinách okolo 500 (Streda nad Bodrogom) a viac bol vyliaty Bodrog aj v Maďarsku
 • Bodrog sa vylieva každú jar (pokiaľ nie je zima ako v 2006/2007, ted pokiaľ sa má čo topiť), keď zatopí veľké slovenské, ale hlavne maďarské územia. Normálne splavný začína byť väčšinou až v druhej polovici mája, začiatkom júna. Dovtedy na niektorých miestach ani nie je poriadne jasné kde je hlavné koryto. V roku 2007 (suchá zima) bol Bodrog splavný už pri prvých horúčavách - Bodrog sa nevylial.
POČASIE:
 • Krása Bodrogu ako rieky s najväčšou možnou kulmináciou na Slovensku (rozdiel medzi najnižším a najvyšším stavom až 7 metrov) vynikne v slnečnom počasí po dňoch, keď bol vodný stav Bodrogu ustálený. Oplatí sa sledovať vodné stavy a vývoj počasia. Pokiaľ Bodrog v minulých dňoch mal vysoký vodný stav, bude síce splavný, ale veľmi škaredý. Miesto každej pieskovej pláže môžete očakávať skôr kopu blata. Bodrog bude vďaka vyššiemu stavu odnášať veľké konáre, dokonca aj celé kmene, po búrke, či silnom vetre bude plný rôznych listov a hladina nebude vytvárať krásne zrkadlové obrazy. Akonáhle sa vodný stav ustáli a svieti slnko (brehy preschnú) uvidíte Bodrog vo svojej plnej kráse s pieskovými plážami krásnej farby a vodou modrej, modrozelenej, či krásnej zelenej farby (podľa lokality a aktuálneho počasia).
 • Aktuálne maďarské počasie [met.hu]
 • Aktuálne maďarské počasie [idokep.hu]
 • Aktuálne slovenské počasie [meteo.sk]
 • Predpoveď počasia na 6 dní dopredu [wunderground.com]
CESTNÉ VZDIALENOSTI:
 • Košice - Streda nad Bodrogom: cca 75km
  Lodenica, Somotorské rameno, jediný vstup do slovenskej časti (pozor len pri vysokom stave vody)
 • Košice - Felsőberecki: cca 75km
  Pláž, prvá dedina na Maďarskom toku. Lepšia je trasa cez Slovensko smerom na Stredu nad Bodrogom a do Maďarska prejsť až pri Satoraljaújhely.
 • Košice - Tokaj: 100km
  (KE smer na Miskolc, potom Encs, Abaujker, Mad, Tarcal, Tokaj); neodporúčam používať iné skratky, jedná sa o kratšie avšak veľmi nevhodné cesty.
  Tokaj je miesto, kde sa Bodrog vlieva do Tiszy, v kempingu a pri kompe vhodné miesta na vchod do vody.
POPIS CELÉHO TOKU + VCHODY DO VODY A KOMPY:
 • pozn. Bodrog nemá prameň, vzniká sútokom rieky Ondava a Latorica
 • niektoré časti sú uvedené v maďarčine, alebo poľštine, ktoré boli objavené na iných zdrojoch a neviem ich preložiť; čísla v zátvorke za menom mesta, alebo obce udávajú počet obyvateľov
 • 65,31 km - sútok Ondava Latorica, začiatok rieky Bodrog
  • sútok Ondavy a Latorice (na foto vľavo Ondava, vpravo Latorica) sa nachádza blízko dedín Zemplín a Svätá Mária; Ondavu aj Latoricu obkolesujú také koruny stromov, že v určitých hodinách na samotné rieky preniká minimum lúčov a vyzerajú ako dva tenké tmavé tunely do neznáma; nebyť častého výskytu komárov, tak je to romantický pohľad aký už tak skoro neuvidíte
  • rieky Ondava aj Latorica sú v týchto miestach veľmi úzke avšak aj dosť hlboké; pozor so spaľovacím motorom sa na tieto rieky nesmie, posledné kilometre Latorice sú veľmi pekné a pokiaľ máte elektromotor, alebo ste pripravení veslovať, tak určite zájdite ďalej, kde sú useky, kde je rieka neskutočne úzka, inde je široká a zarezáva sa tak, že úroveň hladiny je aj 3 metre pod okolitou krajinou, všade je veľmi veľa rybárov a vládne tu preto aj na tak odľahlú časť nebývalý ruh
  • asi 300m proti prúdu Latorice sa nachádza zavlažovacie plávajúce zariadenie 468/PBH-ZORA, ktoré prečerpáva vodu z rieky Latorica za účelom zavlažovania (vyzerá ako plávajúci hausboat), rieka tu má šírku menej ako 15 metrov
  • Latorica (druhý, štvrtý a piaty stupeň ochrany) je známa množstvom zaujímavých ramien a tiež ako chránené vtáčie územie; zaujímavosťou sú dva visuté mosty spájajúce obec Boťany a Pstruša, jeden celokovový a druhý visiaci na kábloch a vystužený drevom a tiež Gotický kamenný most zo 14.storočia pri obci Leles
  • Bodrog je na tomto mieste asi 2x užší ako vo svojej dolnej časti v Maďarsku
  • Peši, alebo autom sa dá k sútoku dostať z obce Svätá Mária po lesnej ceste rovnomenného názvu; na vhodnom mieste (je tam nejaká väčšia konštrukcia) treba prejsť hrádzu a po lesnej ceste pokračovať asi 200m; autom sa dá dostať až k časti Latorice asi 100m od sútoku. Z druhej strany je prístup problémovejší. Za dedinou Zemplín (na správnom mieste) treba odbočiť na poľnú cestu, tá je však často plná blata (terénnym autom úplne bez problémov) a po okraji poľa (kolmo na pôvodnú asfaltku) dôjsť až k Bodrogu. Potom ešte cca 200m doľava a ste pri sútoku.
 • 64,96 km - vteká riečka Ošva pravý breh rieky
  • asi po 1 km proti prúdu riečky sa na riečku napája tenké asi 1,5km dlhé rameno v najširších miestach asi 30m široké
 • cca 63 km - dedina Zemplín pravý breh rieky
  • nič zaujímavé Bodrog tečie tak, že môžete pristáť priamo niekomu v záhrade
  • vchod do vody, pravý breh rieky, nespevnená cesta do vody, vloženie možné pre ľahké člny (pramice) inak úplne nepoužiteľné, väčšinou na konci blatné ťažší vozík + loď zapadne, zlý prístup, ťažké otočenie, vonkoncom neodporúčam
 • 63,31 - vteká Divý kanál ľavý breh rieky
  • Smerom od Bodrogu proti prúdu kanálu je kanál tenký a nesplavný ani kajakom, nakoľko po cca 250m prechádza cez vodohospodársku stavbu
 • 63,01 - elektrické vedenie
 • 61,04 - elektrické vedenie
 • 59,4 - skalný prah - prekážka
 • 57,35 - prístav Ladmovce pravý breh rieky
  • osobný prístav pre všetky plavidlá
  • nákladný prístav firmy Lumix Trade s.r.o., v praxi vybetónovaný breh rieky, tak aby nákladná loď mohla priraziť úplne k brehu a nakladať, nemožné použiť ako vchod do vody, pri vysokých stavoch je táto časť zaplavená a z tohto dôvodu vysoko nebezpečná (keď máte betón z ničoho nič začínajúci možno pol metra pod vami)...
  • ako malú atrakciu tesne za prístavom (v smere toku) s veľkou pravdepodobnosťou uvidíte zaparkované veľké nákladné lode
  • pri Ladmovciach je tiež termálny prameň
  • územie európskeho významu Ladmovské vápence - predstavuje izolovaný vápencový ostrov na úpätí Zemplínskych vrchov so špecificou faunou a flórou
 • cca 56,41 km - Somotorské rameno ľavý breh rieky smer dedina Somotor
  • umelé rameno Bodrogu, cca kilometer pred Stredou nad Bodrogom
   nachádza sa tu lodenica patriaca povodiu Bodrogu a Hornádu so zariadeniami na vkladanie lodí (ktoré však nijako nemôžete využiť), blízko je vchod do vody
  • ** vchod do vody, ľavý breh rieky; betónový vchod do vody na konci panelovej cesty okolo lodenice (za mostom cez Bodrog, ktorý je tesne pred Stredou nad Bodrogom pokračovať smerom na Somotor, sledovať po ľavej strane asi 200m od cesty zaujímavú kockatú budovu - lodenicu, ktorá má drevené hnedé strešné šindle aj po bokoch budovy, budova má na každej strane len jedno veľké okno a má výšku asi 2 poschodí, dostaňte sa k tejto budove poľnou cestou); cesta ku vchodu do vody pokračuje popri lodenici a ramene smerom ku Bodrogu, vchod je na konci ramena, v mieste, kde rameno vteká do Bodrogu, cesta je pri vysokých stavoch (600 a viac) zaplavená, pozor vchod do vody sa končí pri stave Bodrogu okolo 450cm, takže pri štandardných stavoch je úplne nepoužiteľný, po ukončení panelového spádu vchodu nasleduje asi 2m rovina a potom prudký (90 stupňov) pád dolu; pri stave okolo 280 cm (v Strede nad Bodrogom) už vidno dno Somotorského ramena. Pozor od lodenice k vchodu vedie cesta so zákazom vjazdu motorovým vozidlám (v praxi nikto nerešpektuje, vždy je tam nejaký rybár). Hneď za lodenicou je menší železný "domček" (v skutočnosti naviják), od ktorého idú koľajnice do vody. V správnom uhle (v smere koľajníc) je tu možné (pri vysokých stavoch) tiež vloženie, alebo vytiahnutie lode z vody. Inde radšej neskúšať, breh pozvoľne klesá a zrazu padne v 90 stupňovom uhle. Naj prísť si to pozrieť pri nízkych stavoch vody, keď je to odkryté.
  • toto rameno sa pokladá za najznečistenejší prítok Bodrogu (z Čiernej nad Tisou)
  • Je splavné aj väčšou loďou v dĺžke 600m potom prerušené vodohospodárskou stavbou, v ramene plávať úplným stredom z dôvodu tvaru umelých brehov (vidno pri nízkej hladine).
 • 56,18 - elektrické vedenie
 • cca 55 km - dedina Viničky pravý breh rieky
  • nič zaujímavé, nachádza sa približne na druhej strane rieky ako je Streda nad Bodrogom
 • cca 55 km - dedina Streda nad Bodrogom ľavý breh rieky
  • web stránky: http://sk.wikipedia.org/wiki/Streda_nad_Bodrogom
  • Parkovisko lode LX-Artur, ktorá slúži na osobnú prepravu väčších skupín po rieke, pozri Lumix Trade spol. s r.o.
  • Podľa máp ako aj pozemného prieskumu pravdepodobne niekde v tejto časti vedie do Bodrogu rameno, pretekajúce vnútornejšími časťami Stredy nad Bodrogom, nepreskúmané pre vysoké stavy vody a väčšie zatopené územia v čase prieskumov, viď. http://www.travelatlas.sk/trebisov/mapastredanb.jpg, podľa všetkého sa jedná o mŕtve rameno s Bodrogom nespojené, pri plavbách sa do žiadneho ramena nedalo dostať
  • Hrad postavili v strede obce. Na jeho mieste v roku 1700 postavili renesančný kaštieľ s čiastočným použitím hradu, ktorý zbúrali v roku 1670. Hrad v roku 1890 skoro úplne vyhorel. Po rozsiahlej rekonštrukcii v 80. rokoch 20. storočia je dnes v nej sobášna sieň, kancelárie obecného úradu a viacerich inštitúcií. Starobylosť obce potvrdzuje aj románsky kostol z druhej tretiny 13.storočia a farnosť spred roku 1332.
  • Počas II. svetovej vojny bol most cez rieku Bodrog zbombardovaný. Vojaci postupujúcej sovietskej armády postavili provizórny most zo sudov z okolitých vinárskych pivníc.
  • v blízkosti národná prírodná rezervácia Tajba (miesto výskytu korytnačiek močiarnych) a komplex vyvýšenín Tarbucky (druhý a štvrtý stupeň ochrany), kde sú vzácne biotopy na pieskoch a ryolitových skalách
 • 55,39 - 55,41 - zvyšky dreveného mostu - prekážka
  • tesne pred aktuálnym cestným mostom v smere po prúde
 • 55,39 - cestný most
  • jediný cestný most cez Bodrog na Slovenskej strane, parkovisko väčšej nákladnej lode, pod mostom vodočet
 • 55,30 - 55,15 - Streda nad Bodrogom - osobný prístav pre všetky plavidlá
 • 54,63 - železničný most
 • 54,61 - železničný most
 • 54,55 - vojenské vozidlo z 2. svetovej vojny – prekážka
 • 53,23 - elektrické vedenie
 • cca 53,0 km - dedina Klin nad Bodrogom ľavý breh rieky
  • v katastri tejto obce sa nachádza najnižšie položené miesto Slovenskej republiky (94,3m nad morom); kamenný "pätník" (v pozadí Bodrog s pieskovou plážou) s popisom miesta sa nachádza asi 2km po poľnej ceste od obce Klin nad Bodrogom (1,8km od Obecného úradu a zrúcaniny kostola, dá sa tam dostať autom) asi 50m od pláže na Bodrogu, takže stačí len vystúpiť z člnu a môžete sa odfotiť na najnižsom mieste Slovenska
  • v obci pri miestnom úrade (ďalej od Bodrogu) sa nachádza veľmi zaujímava zrúcanina kostola
 • cca 53-52 km - dedina Borša pravý breh rieky
  • posledná dedina na pravom brehu rieky pred hranicou, Bodrog preteká celý čas lesom, brehy na oboch stranách sú dosť strmé a málokde prístupné z vody (zavisí tiež od vodného stavu)
  • veľmi blízko Bodrogu je Rákociho kaštieľ - rodný dom Františka II. Rákociho; na mieste dnešného objektu kedysi existoval vodný hrad postavený Belom IV, ktorý neskôr prestavali na renesančný zámok; v súčasnosti sa rekonštruuje
  • pri obci je "Lesík pri Borši", územie európskeho významu s druhým stupňom ochrany
  • *** vchod do vody, pravý breh rieky;
   4m široká panelová cesta do vody, použiteľná aj za nižších vodných stavov, vloženie možné aj pre väčšie člny, viď. pozri foto, primeraný sklon vchodu, možnosť manévrovania pred vchodom, žiadne výškové obmedzenia; prístupová cesta od kaštieľa v obci Borša prejsť na hrádzu a dole k toku rieky; najlepší vchod na SK strane
 • 51,2 km vteká riečka Roňava (Ronyva) pravý breh
 • 51,2 km začiatok Bodrogu ako hraničnej rieky
  • Bodrog vyteká zo Slovenska, štátna hranica sa môže prekročiť bez špeciálneho povolenia, slovenský breh je ľavý, maďarský breh je pravý
 • 49,68 km koniec Bodrogu ako hraničnej rieky
  • Bodrog vteká do Maďarska, štátna hranica sa môže prekročiť bez špeciálneho povolenia
 • cca 49 km vteká potok Malá Krčava ľavý breh rieky
  • Medzi plážou vo Felsoberecki a cestným mostom v Alsoberecki sa do Bodrogu na ľavom brehu vlieva rieka Malá Krčava, ktorá neskôr tečie ako hraničná rieka. Smerom od Bodrogu proti prúdu je riečka tenká a nesplavná ani kajakom, nakoľko vo Felsoberecki prechádza cez nejakú vodohospodársku stavbu. Po asi 10km sa rozširuje do asi 50-100m širokého a cca 3 km dlhého ramena Malá Karča (ktoré je blízko Pacínu) a je rajom hlavne pre rybárov.
   Rozšírená časť rieky Malá Krčava, do ktorej sa dá dostať zo slovenskej strany po ceste smerom na Pacín, pôsobí veľmi romanticky, predpokladám však, že použitie motorového člnu je v tejto časti zakázané a vzhľadom na malú vodnú plochu asi aj zbytočné. Na maďarskej strane je toto rameno oveľa viac využívané (chatky, rybári) a je možné sa tam dostať z dedinky Pacín.
 • 48,4 dedina Felsőberecki (320) ľavý breh rieky
  • pláž Felsőberecki, miesto na kempovanie, začiatok kajakárskych trás po Bodrogu; blízko kemping s možnosťou lacného ubytovania (cca 1600ft/osoba/noc v roku 2008), pozri tu
  • prvá dedina za hranicou s najväčšou pieskovou plážou na Bodrogu, do dediny sa po ceste dostanete tak, že za mestom Satoraljaújhely (pokiaľ idete od SK hranice) zabočíte smer na Zemplénagárd, prejdete továrňou a za mostom cez Bodrog zabočíte hneď doľava na Alsőberecki a o chvíľu vojdete do Felsőberecki; prejdite cca 1,5km a hľadajte značku s odbočkou vľavo na "Rév, Sport"
  • vchod do vody, ľavý breh rieky; vloženie do vody možné na pláži, avšak keďže sa jedna o piesčitú pláž vozík zapadá a nie je ho možné potlačiť až úplne do vody, loď sa dá zhodiť, vytiahnutie by asi bolo práve z dôvodu možného zapadnutia vozíka dosť problémové; vchod do areálu pláže je niekedy ohradený kolíkmi a šnúrou (dá sa vybrať a vojsť s autom, nikto nemal nič proti...).
  • kompa len na prevoz ľudí (presne 48,4km) - pozor niekedy oceľové lano kompy blokuje prejazd lodiam vyšším ako cca 1,5m (nad vodnou hladinou) smerom na Slovensko
 • 47,75 vodočet ( + 14/+746 cm)
 • 46,5 km cestný most
  • v tejto časti vedie cez Bodrog pekný oblúkový most; Bodrog je v tejto časti úzky a až po Sárospatak brehy mnoho krát lemujú spadnuté obrovské stromy a povedal by som, že rieka má v tejto časti ešte charakter vodného pralesa...
  • dobré miesto na táborenie.
 • 46,5 km - dedina Alsóberecki ľavý breh rieky
 • 43,8 km pravý breh Kaprona sa vlieva do Bodrogu
 • 41,6 km ľavý breh vchod do 9 km dlhého mŕtveho ramena Bodrogu
  • Nie je možné vplávať, kajak možno preniesť, dostanete sa do rybárskej oblasti okolo Vajdácsky (veľmi pekné domčeky priamo pri vode)
 • 41,1 pravý breh mŕtve rameno rieky Roňava (Ronyva) sa vlieva do Bodrogu
 • 40,3 až 40,0 km - rieku križuje elektrické vedenie
 • 38,4 pravý breh potok Suta sa vlieva do Bodrogu
  • cca 200m pred cestným mostom asi 500 metrov od Bodrogu (vedľa Suta patak, ktorý sa vlieva do Bodrogu na pravom brehu sa nachádza termálne kúpalisko "Vegardó Strandfurdő", pozri http://www.sarospatak.net/furdo
 • 37,4 ľavý breh mŕtve rameno Bodrogu
  • 11 km dlhé rameno (Keleti-Bodrog) je prepojené s Bodrogom podzemnou rúrou, takže sa do neho nedá preplaviť. kajak, alebo ľahšiu loď treba preniesť až cca 100 až 150m.
 • 37,09 cestný most pravý breh vodočet ( + 141 + 686 cm)
  • hneď za mostom je na ľavom brehu kemping, miesto na táborenie, trávnatá pláž a možnosť kotviť pri pontóne
 • 37,1 km mesto Sárospatak (16000 obyvateľov) obidva brehy rieky
  • web stránky: http://www.sarospatak.hu/, http://www.sarospatak.net/
  • mapy: http://www.terkepcentrum.hu/index.asp?go=map..., sarospatak.hu terkep
  • Spolu s Tokajom jediné mesto na rieke. Jedná sa o menšie mestečko avšak s mnohými zaujímavosťami. Cez rieku prechádza cestný most. Po pravom brehu rieky je neskôr zrúcanina hradu. Po bokoch rieky v lete parkujú lode. V Sárospataku by podľa niektorých máp mali byť na Bodrogu 2 ostrovy, realita sú to len akési nebezpečné miesta označené bójami, nevytŕčajúce ani pri najnižšej hladine.
  • Hovorí sa, ze dcéra kyjevského kráľa Jaroslava, Agmunda mala dostať mesto do svadobného daru a tak sa mohlo stať mesto kráľovským.
  • V centre Sárospataku sú dve architektonicky veľmi zaujímavé budovy. Jedna z nich (kultúrne centrum) bola v roku 1985 na medzinárodnom Architektonickom zhromaždení zaradená medzi 5 najlepších a najzaujímavejších svetových stavieb.
  • Zaujímavosťou tohto na prvý pohľad malého mestečka je aj štvorhviezdičkový Hotel Bodrog s nadštandardným wellness centrom
 • 36,7 zrúcanina Rákócziho hradu pravý breh
  • Majstrovské dielo renesančnej architektúry, dnes sa tam nachádza Rákocziho múzeum obsahujúce okrem iného zaujímavú zbierku zbraní. Postavené bolo okolo roku 1500 a je jedným s najzachovalejších v Maďarsku. Súčasťou je veľký park/záhrada. Nachádza sa tu stará biela breza s obvodom 515 cm a japonská breza s obvodom 406 cm. Pozri stránky múzea http://www.museum.hu/sarospatak/rakoczi a http://www.spatak.hu/
  • V Kálvinskom Kollégiu sa nachádza školská záhrada, kde nájdeme rôzne staré a exotické stromy a rastlíny.
 • 34,2 vteká potok Radvány na pravom brehu
 • 33,7 km železničný most
  • v niektorých zdrojoch uvádzané upozornenie na pozor na kamene pod mostom...; most je uzavretý nedá sa na neho dostať, samotná dedina je ďalej, nie priamo pri toku; hneď za mostom je stavba slúžiaca pravdepdobne na sypanie sypkého materiálu na nákladnú loď
 • 31,3 km Bodrogolaszi (1100) pravý breh rieky
 • 31,0 - 30,5 ostrov na ľavej strane
  • ostrov si pravdepodobne ani nevšimnete, nakoľko na jednej strane ho od konca rieky oddeľuje len zopár metrov aj tie zvyknú byť zarastené trstinou; určite nečakajte romantiku vylodenia na ostrovčeku v strede rieky; závisí od vodného stavu, či si tento ostrov vôbec všimnete, nejedná sa o klasický ostrov, ale skôr o nejaké množstvo trstiny vytŕčajúce z vody a z ľavej strany to Bodrog obteká úplne úzkym pásom vody; je to tak nejasné, žeby som to za ostrov nikdy nepokladal a je jasné kadiaľ treba plávať
 • 28,4 km - rieku križuje elektrické vedenie
 • 27,6 km Sáraszadány (500) pravý breh rieky
  • kompa 15ton pravý breh rieky; kompa pri štandardnom vodnom stave končí skokom, vloženie bezproblémové, vybratie nemožné, na druhej strane ide do poľa
  • vchod do vody, pravý breh rieky; blízko kompy je lúka, cez ktorú sa loď dá v kritickom prípade vytiahnuť je to však dosť problémové, nakoľko breh je hneď pod vodou blatný vozík zapadá do blata, chodenie vo vode v tom blate nič príjemné, avšak v kritickom prípade realizovateľné (prakticky odskúšané pri našej prvej plavbe po Bodrogu), závisí od hmotnosti lode a vozíka, čo u nás bolo okolo 700kg a zvládli sme to ; jedná sa o približne stred Maďarského Bodrogu, vhodné miesto, pokiaľ chcete splavovať napr. len hornú časť
  • trávnatá lúka možnosť stanovania, ohnisko, opekanie
 • 24,3 km rameno Bodrogu ľavý breh
  • Za Olaszliszkou (v smetre od Tokaju) hneď za zákrutou pravotočivou na pravom brehu (podľa toku rieky) je riečka Tolcsva čo vteká do Bodrogu, priamo v ďalšej ľavotočivej zákrute je napojenie na "Áros-to" rameno, potom nasleduje slabá pravotočivá zákruta s veľkým polomerom a za ňou priamo v ľavotočivej zákrute s veľkým polomerom je 7km dlhé mŕtve rameno. V ramene sú 2 hate, ktorými sa dá preplaviť do "Zsáro" a stadiaľ pokračovať až do ramena Bodrogu na 3,4 km, alebo do ramena Bogdány a napojiť sa na Bodrog na 7,3km. Podľa mám je v začiatku ramena ako aj na mieste, kde sú hate miesto na táborenie. V tejto oblasti až smerom ku koncu Bodrogu a to hlavne na ľavom brehu sa nachádza množstvo ramien, ktoré sú poprepájané tenučkými vodnými cestami. Tieto plavby sa dajú podniknúť len na kajaku, alebo malom člne s občasným krátkym prenesením. Poskytujú však nezabudnuteľný pohľad na vodný prales plný vodných kvetov, húštin a naplnený spevom vtáčikov a inej prírodnej romantiky, kde noha človeka vkročí naozaj málokedy.
 • 22,0 km rameno Arés-to ľavý breh
  • vchod do kanálu, ktorý vedie do jazera Áres (pod tabuľou) reálne sme niečo objavili, ale je to tak zarastené, že sa tam dá preplaviť iba s kajakom aj to zohnutý (teda pokiaľ je to ono, pozemným prieskumom zistené, že ďalej naozaj pokračuje nejaké jazero); z ramena Áres sa je možné preplaviť do ramena Fekete, stadiaľ do ramena Sáros a potom sa napojiť na riečku Zsáro a z nej prejsť do ramien Nagy a Bogdány, alebo vplávať do Bodrogu na 3,4km
 • 21,2 km vteká potok Tolcsva pravý breh rieky
  • potok je široký cca 2m, chytajú sa tam ryby, plavba nie veľmi vhodná, nie však nemožná, pokračuje ďalej medzi poliami, nevidím dôvod splavu, neodskúšané
 • cca 21,1 km piesočná pláž ľavý breh rieky
  • piesočná pláž v zákrute pred Olaszliszka na ľavom brehu s ihriskom na hranie volejbalu (asi súkromná?)
 • 19,9 km Olazliszka (2400) pravý breh rieky
  • web stránky: http://www.olaszliszka.hu
  • mapy: http://www.olaszliszka.hu/lisztur..., mapka2, http://www.terkepcentrum.hu/
  • kompa 20ton pravý breh rieky; kompa pri štandardnom vodnom stave končí skokom, vloženie bezproblémové, vybratie nemožné, na druhej strane ide do poľa
  • zaujímavý kostol zo 14. storočia postavil stavbár Daniel Stenczel, ktorý pochádzal z Prešova za vtedajších 400 forintov; v roku 1827 orkán zvalil vežu kostola do Bodrogu a tá bola obnovená až v roku 1876
  • trávnatá lúka možnosť stanovania, ohnisko, opekanie
  • niekoľko metrov od brehu reštaurácia a ubytovanie (Komp Étterem és Vendégház) a v dedine je tiež ubytovanie na súkromí
 • 16,6 km vteká Bényei potok pravý breh
 • 16,3 km pravý breh 800 m od brehu obec Szegilong (300)
 • 12,4 km pravý breh uszályrakodó, mögötte vá (barki? vlečný čln parkovanie?)
 • 12 km pravý breh viditeľná továreň
 • 9,5 km Bodrogszegi (1600)
  • kompa 15ton pravý breh rieky; kompa pri štandardnom vodnom stave končí skokom, vloženie bezproblémové, vybratie nemožné, na druhej strane ide do poľa
 • 8,4 km Bodrogkeresztúr (1800)/Bodrogkisfalud (dediny takmer splývajú)
 • 7,3 km rameno Bogdány-tó ľavý breh
  • tenký vchod do neskôr malého jazierka Bogdány, z jazera Bogdány neskôr tenké spojenie po úzkych kanáloch a jazierkach s mŕtvym ramenom Nagy-tó, prepojenie na riečku Zsaró, ktorá prepája 3,4km Bodrogu a 24,3km Bodrogu, alebo možné napojenie na rameno Sáros a z tohto ramena na rameno Fekete až do ramena Áres-to a vplávanie do Bodrogu na cca 22km
 • 6,3 ľavý breh malé mŕtve rameno
 • 5,6 pravý breh bufet Lebuj
 • 3,7 ľavý breh jazierko Kakukk-tó
  • veľmi krátke úzke prepojenie s jazierko Kakukk
 • 3,6 km - rieku pravdepodobne križuje elektrické vedenie
 • 3,4 riečka Zsaró ľavý breh
  • voda tvorí asi 300m dlhé pekné rameno na konci rozdvojené a prerušené 2 haťami splavné aj väčšou loďou, kajak sa dá preniesť asi 20m a pokračovať ďalej v plavbe cca 20km okolo obce Zalkod Mŕtvym ramenom sa dá vojsť na Bodrog blízko Olaszliszka (24,3km).
 • 2,5 km pravý breh jazierko Sulymos-tó
  • po celej dĺžke (do 1km) dosť úzke jazierko prepojené veľmi úzkym spojením
 • 2,0 Horgony čárda
 • 1,5 km Tokaj prístav pravý breh rieky;
  • vchod do vody, pravý breh rieky, nachádzajú sa tu blízko seba 2 betónové vchody, občas však lode parkujú tak, že vchody blokujú, vchody sú veľmi strmé a končia skokom, nebezpečné vkladanie aj vyberanie
  • prístav ťahajúci sa niekoľko sto metrov s množstvom väčších lodí (aj okolo 30 metrov) je príjemným spestrením úplneho konca Bodrogu
 • 1,2 km Tokaj kompa pravý breh rieky
  • *** vchod do vody, pravý breh rieky, najlepší vchod, mierny nekončiaci skokom, dosť používaný aj domácimi, nachádza sa na začiatku Tokaju smerom od Sárospataku, treba vojsť do dvora, kde už parkujú iné vozíky/lode, možné vkladať/vyberať aj pri najnižších stavoch vody, odporúčam; pre väčšie auto ťahajúce loď dlhšiu ako 7m môže byť problém vojsť z hlavnej cesty k tomuto vchodu; vchod môže byť uzatvorený závorou - nie je jasné kto to má na starosti
 • 1,0 km ľavý breh vlieva sa Macska
  • magas vízállásnál a mellékágakba vezet
 • 0,8 pravý breh pozostatky Rákóczi hradu
 • 0,2 pravý breh Tokaj hotel, požičiavanie člnkov
 • 0 km Tokaj (Bodrog sa stáva pravostranným prítokom rieky Tisza na 543,7 km)
  • web stránky: http://www.tokaj.hu/english/, http://www.tokaji-borut.hu/
  • Najväčšie mesto na konci Bodrogu, kde sa vlieva do rieky Tisza. Veľký cestný a železničný most cez Tiszu. Známe svojimi vínami.
  • Na ľavom brehu rieky Tisza kemping a veľmi pekná piesková pláž s menším tobogánom.
 • cca -0,4 km Tokaj, rieka Tisza pravý breh
  • komerčný prístav firmy Wiking; parkovanie je dosť drahé, avšak je to jediný strážený a na úrovni prístav, možnosť tankovať, osprchovať sa, pripojenie lode na 220V, taktiež požičovňa lodiek
 • cca -0,5 km Tokaj, rieka Tisza ľavý breh
  • *** vchod do vody, ľavý breh rieky, cca 500m od konca Bodrogu, vojsť do Tokaju, prejsť cez most cez rieku Tisza a o cca 100m odbočiť vpravo (značka Tisza strand), potom ísť cca 500m, vchod oproti kempingu; veľmi dobrý betónový vchod, avšak dosť strmý, nekončiaci skokom, použiteľný na vkladanie aj vyberanie aj pri najnižších stavoch vody; vchod pravdepodobne patrí majiteľom kempingu, takže raz sa nám stalo, že maďari nechali parkovať Mercedes priamo vo vchode, ktorý bol tým padom nepoužiteľný; vchod je často v dolnej časti zanesený blatom; je použiteľný (dá sa vmanévrovať) aj pre veľké auto a loď dĺžky cca 9m
 • ďalej možnosť pokračovať proti prúdu rieky Tisza (o 77 km vteká ako hraničná rieka na Slovensko a o 4km ďalej vyteká zo Slovenska v bode, kde sa spájajú hranice Slovenska, Maďarska a Ukrajiny), od Tokaju sa dá ísť proti prúdu rieky maďarským územím 201km, potom prechádza na Ukrajinu; ako Maďarská vodná cesta je definovaná Tisza od rkm 685 (kde sa vlieva rieka Szamos), teda cca 141 km pred sútokom s Bodrogom a plavba motorovými loďami by teda mala byť možná, nebolo to však v praxi skúšané a nemám o tomto viac informácií, predpokladám, že plavba je možná len pri určitých vodných stavoch; na 592rkm, teda 48km pred sútokom s Bodrogom je pontónový most s malou podjazdnou výškou avšak predpokladám, že je otvárateľný obsluhou (na Tisze sú také mosty)... cez Google Earth však žiaden most nevidno, je možné, že už tam nie je...; ďalší pontónový most (a ten už vidno aj z Google Earth je na približne 652km) teda 108km od Tokaja, tesne pred ním je velikánska piesková pláž a takých je na ceste o dosť viac
 • ďalej možnosť pokračovať po prúde rieky Tisza (o 25,3 km na 518,3rkm v Tiszalök, je plavebná komora), ďalej na 500,2 v Tiszadada je pontónový most s malou podjazdnou výškou, s možnosťou otvorenia obsluhou
MAPY: MAĎARSKÝ SLOVNÍK:
  Čas:
  • perc - minúta
  • óra - hodina
  • napra - deň
  • hétre - týžďen
  • hónapra - mesiac
  Rieka, voda, jazero:
  • tó - jazero
  • fólyó - rieka
  • víz - voda
  • strand - pláž
  • rév - asi nábrežie, alebo také niečo, presný preklad prístavná časť, inde sa uvádza, že rév hajó je prevozná loď
  • tork - vtok rieky
  • b. - ľavý breh
  • j. - pravý breh
  • folyó partján - na strane rieky
  • holt - mŕtve (rameno)
  • arvíz - povodeň
  • gatorház - vodný mlyn
  • vízmerce - vodočet - merač vodného stavu (to dlhé pravítko vo vode)
  • mélységes - hĺbka
  • vizitúra - splavovanie
  • parton - na brehu
  • fkm - rkm (skratka pre riečny kilometer)
  • sziget - ostrov
  Lode, člny, kompy:
  • csónak - čln
  • hajó - loď
  • komp - kompa
  • drótkötele belóg - oceľové lano visí (v súvislosti s kompou ponad rieku)
  • gyalogrév - osobný prevoz (kompa, alebo loďka na prevoz ľudí)
  • utánfutó - prívesný vozík na loď (trailer)
  Prístavy, vchody do vody, mosty, stavby na rieke:
  • híd - most
  • pontonhíd - pontónový most
  • közúti hid - cestný most
  • vasúti híd - železničný most
  • cso híd - potrubie (napr. plynové formou mostu cez rieku)
  • szivattyú - čerpadlo (hať, zásobovanie?)
  • zsilip - stavidlo, plavebná komora
  • kikötő - prístav
  • hajókikötő - lodný prístav
  • csónakkikötő - prístav pre člny
  • sólyapálya - sklz (vchod do vody)
  • daruzás - žeriav (na vloženie lode)
  • Hajó vízrebocsájtás - spustenie lode (napr. ako poplatok)
  • stég - mólo, príp. prístavná hrádza
  Navigácia:
  • terkép (terképek) - mapa
  • hosszú - dĺžka (vzdialenosť)
  Ubytovanie, parkovanie, reštaurácia:
  • ház - dom
  • vendégház - ubytovanie
  • turistaház kemping - turistický kemping
  • Sátorozóhely - miesto na kempovanie
  • étterem - reštarurácia/jedáleň
  • telep - osada
  • parkoló, parkolóhely - parkovisko
  • pihenőhely - WC (toaleta)
  • Benzinkút - čerpacia stanica
  • Szervíz - servis
  • Ivóvíz - sprcha
  Výstrahy a upozornenia:
  • tilos - zákaz
  • figyelem - výstraha, upozornenie
  • furodni hatósagilag tilos - plávanie zakázané
  • zárt terulet behajtás csak engedéllyel - uzavretá časť (napr. vchod do vody) - otvorenie za úplatu
  • a rámpán motorcsónakot vízre tenni és felhúzni tilos - vyťahovanie motorových člnov, alebo vkladanie do vody je zakázané
  Ceny:
  • ár - cena
  • 1000 ft/alkalom - 1000 forintov za použitie
  Iné:
  • látnivaló - pamätihodnosť
  • vár - hrad
  • fotók, fotografiók, képek - fotografia
  • nyáron - leto (napr. v súvislosti letné parkovanie)
ADRESY:

KONIEC STRÁNKY UKONČÍM SYMBOLICKY FOTKOU KONCA BODROGU:
  V meste Tokaj sa Bodrog vlieva do rieky Tisza. Tisza ďalej preteká južným smerom celým Maďarskom. Vytvára asi 15km dlhé unikátne jazero Tisza a neskôr prechádza hranicou do Srbska, kde sa po 543 kilometroch (od sútoku s Bodrogom) stáva ľavostranným prítokom rieky Dunaj blízko mesta Novi Sad. Dunaj sa po ďalších približne 1260km vlieva do mora. Z východoslovenskej Stredy nad Bodrogom (približne 75km JV od Košíc) je teda približne 1868km do mora. Pre tých, ktorí si teda mysleli, že východné Slovensko nemá priame spojenie s morom splavnými riekami je táto informácia určite novinkou. Pre porovnanie z Bratislavy je po Dunaji do mora 1867km, teda viac menej takmer tak isto... Zaujímavejším prepočtom však určite je preplaviť sa z východného Slovenska do Bratislavy po splavných riekach. Táto cesta (pokiaľ sa nepoužije kanál Dunaj-Tisza a pokiaľ sa nájde taký maniak) má dĺžku 1215km...
  Pokiaľ by ste na Slovensku hodili do Bodrogu fľašu a tá by sa stále držala v strede rieky (nikde sa nezachytila a bola nesená plnou rýchlosťou riekou), vaša fľaša by doplávala do mora približne o 2 týždne (v praxi by sa zachytila o krovie v prvej zákrute, takže žiadne fľaše a iné znečisťovanie rieky)...
     


Informácie ako aj fotografie tu uverejnené nie je možné kopírovať bez súhlasu autora.